Categories

Βιοψία προστάτου και στοχευμένη fusion βιοψία

Τι είναι η βιοψία προστάτου;

Η βιοψία του προστάτου είναι μία εξέταση που διενεργείται, ώστε να ληφθούν μικρά κομματάκια (ιστοτεμάχια) προστατικού ιστού. Τα ιστοτεμάχια αυτά μελετώνται με το μικροσκόπιο και με ειδικές χρωστικές τεχνικές επεξεργασίας από τον παθολογοανατόμο, για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό του καρκίνου του προστάτου. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους κακοήθειας και μετά τη διάγνωση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η εξέταση αίματος του PSA, η δακτυλική εξέταση από το ορθό και το διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτου δεν μπορούν να διαγνώσουν τον καρκίνο του προστάτη. Μπορούν μόνο να θέσουν την υποψία ύπαρξης κακοήθειας του προστάτη. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κάποια εξέταση εκτός από την βιοψία, η οποία να θέτει τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, ούτε αιματολογική αλλά ούτε και απεικονιστική (πχ. αξονική τομογραφία).

Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται η διενέργεια βιοψίας;

Η διενέργεια βιοψίας ενδείκνυται σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, η βιοψία προστάτου πραγματοποιείται σε περιπτώσεις ασθενών όπου:

  • Εντοπίστηκαν «ύποπτες περιοχές» στην περιοχή του προστάτη κατά τη διενέργεια μιας δακτυλικής εξέτασης.
  • Διακρίνονται από υψηλές τιμές του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA).
  • Απεικονίζονται ύποπτες βλάβες στην πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτου.
  • Διακρίνονται από υψηλές τιμές του ειδικού προστατικού αντιγόνου, παρόλο που η προηγούμενη βιοψία ήταν αρνητική.

Οδηγίες πριν την βιοψία

Της βιοψίας προηγείται η σωστή προετοιμασία του εντέρου με υποκλυσμό και η λήψη προληπτικής αντιβίωσης από τον ουρολόγο. Επίσης, πριν τη βιοψία ο ασθενής θα πρέπει να σταματά τη λήψη συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής. Ειδικότερα, θα πρέπει να διακόπτονται νωρίτερα:

  • Αντιπηκτικά φάρμακα (όπως πχ Salospir, Sintrom, Pradaxa). Η διακοπή πραγματοποιείται μερικές ημέρες πριν, κατόπιν οδηγιών του ουρολόγου για την ασφαλέστερη για τον ασθενή διενέργεια της εξέτασης.

Πώς διενεργείται η βιοψία προστάτου;

Η εξέταση εκτελείται υπό καθοδήγηση με ειδική λεπτή κεφαλή υπερήχου από το ορθό, ώστε να αναγνωρίζονται οι ανατομικές ζώνες του οργάνου. Κατά τη διάρκεια της  βιοψίας, λαμβάνονται ιστοτεμάχια από όλα τα μέρη του προστάτου (συστηματικές βιοψίες). Η διενέργεια της βιοψίας με τη βοήθεια της κεφαλής υπερήχων πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια.

Η συλλογή των ιστοτεμαχίων πραγματοποιείται με τη χρήση λεπτής βελόνης που εισάγεται στο ορθό. Στη συνέχεια, τα ιστοτεμάχια τοποθετούνται σε δοχεία βιοψίας. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται ξεχωριστά από την κάθε περιοχή για να γνωρίζουμε σε ποιο ακριβώς σημείο υπάρχει η κακοήθεια. Αυτά, στέλνονται στον παθολογοανατόμο, ο οποίος θα μελετήσει, εάν υπάρχει καρκίνος ή κάποια προκαρκινωματώδης κατάσταση.

Η διάρκεια της διορθικής βιοψίας είναι συνήθως γύρω στα 30-40 λεπτά της ώρας. Επίσης, είναι απόλυτα ανώδυνη, αφού ο ασθενής έχει υποβληθεί σε τοπική αναισθησία.

Η συλλογή των ιστοτεμαχίων πραγματοποιείται με τη χρήση λεπτής βελόνης που εισάγεται στο ορθό. Στη συνέχεια, τα ιστοτεμάχια τοποθετούνται σε δοχεία βιοψίας. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται ξεχωριστά από την κάθε περιοχή για να γνωρίζουμε σε ποιο ακριβώς σημείο υπάρχει η κακοήθεια. Αυτά, στέλνονται στον παθολογοανατόμο, ο οποίος θα μελετήσει, εάν υπάρχει καρκίνος ή κάποια προκαρκινωματώδης κατάσταση.

Η διάρκεια της διορθικής βιοψίας είναι συνήθως γύρω στα 30-40 λεπτά της ώρας. Επίσης, είναι απόλυτα ανώδυνη, αφού ο ασθενής έχει υποβληθεί σε τοπική αναισθησία.

Πώς μελετώνται τα ιστοτεμάχια από τον παθολογοανατόμο μετά τη βιοψία προστάτου;

Ο παθολογοανατόμος εκτιμά την έκταση του καρκίνου σε κάθε τεμάχιο βιοψίας συνήθως ως ποσοστό του μήκους του τεμαχίου. Επίσης, προσδιορίζει την πιθανή βιολογική επιθετικότητα του όγκου δίνοντας μια αριθμητική τιμή κατάταξης μεταξύ 1-5 για την πιο εκτεταμένη διάταξη (pattern) του όγκου σε κάθε τεμάχιο βιοψίας και μια δευτερεύουσα τιμή για το επόμενο πιο κυρίαρχη εικόνα του καρκίνου του προστάτη στο δείγμα.

Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά (για παράδειγμα 4 + 3) ή το άθροισμα των δύο, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον αριθμό 7. Αυτό το σύστημα βαθμολόγησης ονομάζεται Gleason σκορ.

Μία αρνητική βιοψία δεν αποκλείει πλήρως την ύπαρξη καρκίνου, αφού το 30% των ανδρών με αρχική αρνητική βιοψία θα αποδειχθεί ότι έχει τελικά καρκίνο στον προστάτη σε επόμενη βιοψία. Σημαντική είναι η προσεκτική παρακολούθηση.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΠΕΡΙΝΕΪΚΗ FUSION ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει σε μια νεότερη μορφή βιοψίας που ονομάζεται  διαπερινεϊκή fusion βιοψία προστάτου, κατά την οποία γίνεται σύζευξη (fusion) των εικόνων της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη με αυτήν του διορθικού υπερήχου ώστε με μεγάλη ακρίβεια εκτελείται ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΒΙΟΨΙΑ από τις ύποπτες μόνο περιοχές, περιορίζοντας τις επιπλοκές, και αυξάνοντας την ευαισθησία-αποτελεσματικότητα της εξέτασης.

Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί προετοιμασία του εντέρου αφού διενεργείται από το περίνεο. Έτσι μειώνει τον κίνδυνο λοιμώξεων με ταχύτερη ανάρρωση, ενώ μπορεί να εκτελείται σε όλους τους ασθενείς κάποιοι εκ των οποίων έχουν αντένδειξη για κλασσική βιοψία (πχ φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου)

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μ. Κουμεντάκη, εάν εμφανίζετε συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με παθήσεις του προστάτη. Ο ιατρός έχει εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση της παθολογίας του προστάτη και είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας παρέχει έγκυρη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία.